Menu
 • Title01
 • Title02
 • Title03
 • Title04
 • Title05
 • Title06
 • Title07
 • Title08
 • SUPER PRO TOKYO-OSAKA PLUS HARRY POTTER 6 วัน 3 คืน สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่โซนแฮรี่
 • Singapore Easy Program 3 วัน 2 คืน
 • HongKong Disneyland 3 วัน 2 คืน เดินทาง เม.ย. - พ.ค.
 • Korea Big Pro Hanriver 5 วัน 4 คืน
 • ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
 • Great Summer Maldives
 • เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 13,900.-
A+ A A-

อ่าวฮาลองเบย์ ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ

โปรแกรมเที่ยวเวียดนาม

vn 01ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน

Qatar Airways Logo
schedule y
ตลอดกรกฎาคม - กันยายน 2558

สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก!
 • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
 • เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
 • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
 • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
dload

ราคา(เริ่มที่) : 13,900.-


vn 02ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

Qatar Airways Logo
schedule y
06-09 , 13-16 ส.ค. 58
20-23 , 27-30 ส.ค. 58
03-06 , 10-13 ก.ย. 58
17-20 , 24-27 ก.ย. 58

สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก!

 • ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ”
 • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
 • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู๊ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
dload

ราคา(เริ่มที่) : 14,900.-


vn 03เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ กู๋จี
3 วัน 2 คืน

nsb logo
schedule y
4 - 6 ธันวาคม  58

สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก..!

 • เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่
 • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม (ชมบริเวณภายนอก)
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
 • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
dload

ราคา(เริ่มที่) : 10,900.-


vn 04เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง
นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

nsb logo
schedule y
04 – 07 , 10 – 13 ธ.ค. 58
17 – 20 ธ.ค. 58

สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก..!

 • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
 • เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
 • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
 • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
dload

ราคา(เริ่มที่) : 11,900.-