Menu
A+ A A-

แพคเกจจัดประชุมสัมมนาอีสาน-ซิตี้ทัวร์เวียงจันทน์

seminar esan

บริษัท เดอะดีพาร์ทเจอร์ จำกัด  บริการรับจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
แพคเกจอีสาน-ซิตี้ทัวร์เวียงจันทน์

  • โปรแกรมจัดประชุมสัมมนา ท่านสามารถเลือกปรับเปลี่ยนสถานที่เข้าพักตามความเหมาะสมได้
  • สถานที่พักในการจัดประชุมสัมมนา เลือกได้ เช่น จ.อุดร , จ.หนองคาย , จ.เลย หรือ จ.ขอนแก่น
  • จัดนำเที่ยวแบบ City Tour เวียงจันทน์ (ไป-กลับ) ระหว่างการสัมมนาเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตประเทศเมืองน้อง สป.ลาว

 

laos city street

องค์กรหรือหน่วยงานใดต้องการสอบถามข้อมูล โปรแกรมจัดสัมมนาในสถานที่ต่างๆ สามารถกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา (Inquiry Form) ที่ปุ่มด้านล่างนี้ หรือโทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่หมายเลข   086 470 0114 [LINE ID : @thedeparture]

Inquiry Buttons

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ของท่าน**

โปรแกรมจัดสัมมนาโปรแกรมภาคอีสาน - ซิตี้ทัวร์เวียงจันทน์

seminar 01โปรแกรมจัดสัมมนา ขอนแก่น-อุดรฯ-เวียงจันทน์
ตัวอย่างโปรมแกรมจัดสัมมนา ขอนแก่น-อุดรฯ-เวียงจันทน์
เวลา  กำหนดการคร่าว ๆ (เปลี่ยนแปลงได้)
  คณะทัวร์พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายและลงทะเบียน และออกเดินทาง
เย็น เข้าที่พัก พักผ่อน และรับประทานอาหารมื้อเย็น
เช้า หลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้า คณะออกเดินทางไปด่านตม. จ.หนองคาย
กลางวัน เดินทางชมสถานที่สำคัญของ สปป.ลาว
ค่ำ  เสร็จสิ้นภาระกิจกลับจาก สปป. ลาว  ส่งคณะเดินทางกลับ
details btom
seminar 04โปรแกรมสัมมนา อุดรฯ-หนองคาย-ลาว
เวลา ตัวอย่างโปรแกรมสัมมนา อุดร-หนองคาย-ลาว
เวลา กำหนดการคร่าว ๆ (เปลี่ยนแปลงได้)
วันที่ 1 รอต้อนรับคณะฯ ที่สนามบิน เดินทางไปอุทธยานภูพระบาท
  เสร็จจากการเที่ยมชม เดินทางกลับที่พักใน จ.อุดรธานี
วันที่ 2 เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ต่อด้วยหมู่บ้านนาข่า
  กลับเข้าที่พัก พักผ่อนและรับประทานอาหารค่ำ
วันที่ 3 เดินไปวัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย และข้ามแดนไปสปป.ลาว
  ท่องเที่ยวชมสถานที่สำคัญนครเวียงจันทน์ ตลอดทั้งวัน
  พักค้างคืนที่เวียงจันทน์ 1 คืน
วันที่ 4 เช้าเดินทางเที่ยวชมสำคัญของลาว เที่ยงกลับเข้าเขตแดนไทย
  เที่ยวชมตลอดท่าเสด็จ จ.หนองคาย เลือกช้อปสินค้าพื้นเมืง
  เที่ยวชมได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
details btom