Menu
A+ A A-

1 item tagged "เที่ยวเชียงคาน"

 • north eastern page-2

  isan tour 6เที่ยวเชียงคาน - หนองคาย - เวียงจันทน์
  3วัน 2คืน

  TH Lao
  schedule y
  ออกเดินทางทุกวัน..
  ติดต่อสอบถามแพ็กเกจนี้..คลิก!
  • สักการะพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมี "วัดป่าบ้านค้อ"
  • ชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณหินโดนสาวเอ้
  • นมัสการและไหว้พระ” พระพุทธ ไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี
  • เข้าพักที่เชียงคาน ชมถนนคนเดิน เชียงคานยามค่ำคืน
  • ชมทะเลหมอก ที่ภูทอก - แก่งคุดคู้
  • สัมผัสเกล็ดพญานาคริมโขงที่ "วัดผาตากเสื้อ"
  • ชมความแปลกตาที่ "อุทยานเทวลัย" หรือ "วัดแขก"
  • สักการะพระธาตุหลวง และเยี่ยมชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว แล้วแวะนมัสการ "วัดศรีเมือง"
  • ซื้อผ้าพื้นเมืองสวยงาม "ตลาดผ้านาข่า"

  dloadราคา(เริ่มที่) : 3,900.-

  isan tour 7เที่ยวเมืองอุดรฯ เต็มวัน TH flag
  schedule y
  ออกเดินทางทุกวัน..
  ติดต่อสอบถามแพ็กเกจนี้..คลิก!
  • นมัสการรอยพระพุทธบาท ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
  • สัมผัสตำนานรัก พื้นบ้านอันยิ่งใหญ่นางอุษาและท้าวบารส หินโนนสาวเอ้
  • เยี่ยมความงดงามและนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ณ วัดป่าภูก้อน

  dloadราคา(เริ่มที่) : 1,599.-

  isan tour 8ทัวร์เวียงจันทน์ - วังเวียง  2วัน 1คืน laos flag
  schedule y
  ออกเดินทางตลอดทั้งปี
  สอบถามแพ็กเกจนี้..คลิก..!
  • นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ณ วัดศรีเมือง
  • ชมประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงาม ภายในถ้ำจัง
  • นมัสการพระธาตุหลวง พระธาตุที่ใหญ่ที่สุดของลาว
  • เยี่ยมชม พิพิธภัฑณ์หอพระแก้ว
  • เที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย
  • อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารลาว นานาชนิด
  • แวะเลือกซื้อสินค้านาๆ ชนิดที่ ตลาดเช้า
  • บริการตรวจสุขภาพฟรี!.. ที่สถาบันแพทย์จีนพร้อมเลือกซื้อ "บัวหิมะ"
  • แวะช้อปสินค้าปลอดภาษีก่อนกลับ

  dloadราคา(เริ่มที่) : 4,600.-


  isan tour 9
  ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
  laos flag
  schedule y
  ออกเดินทางตลอดทั้งปี
  สอบถามแพ็กเกจทัวร์นี้..คลิก!
  • ซิติ้ทัวร์ตะลอนเที่ยวชมเมืองหลวงเวียงจันทน์
  • นมัสการพระธาตุหลวงสีทองอร่ามตา สัญลักษณ์ประจำชาติลาว
  • เที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย
  • เยี่ยมชม พิพิธภัฑณ์หอพระแก้ว ที่ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
  • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาที่ วัดสีสะเกด
  • เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมายที่ ตลาดจีน
  • อิสระพักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยายกาศยามค่ำคืนในตัวเมืองเวียงจันทน์
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้าวไกรสร วีรบุรุษผู้กอบกู้ประเทศลาว
  • นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ณ วัดศรีเมือง
  • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีก่อนกลับ

  dloadราคา(เริ่มที่) : 3,700.-


  isan tour 10
  ทัวร์หลวงพระบาง - เวียงจันทน์
  3 วัน 2 คืน
  laos flag
  schedule y
  ออกเดินทางตลอดทั้งปี
  สอบถามแพ็กเกจทัวร์นี้..คลิก!
  • เยี่ยมชมเมืองมรดกโลก "หลวงพระบาง" เมืองหลวงเก่าของลาว
  • เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว
  • สัมผัสบรรยากาศยามคำคืนของหลวงพระบาง
  • ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง
  • นมัสการพระธาตุหมากโม ณ วัดวิชุนนะราช
  • ชมศิลปะล้านช้างภายในวัด "แสนสุขาราม"
  • ชื่นชมความงดงามและศิลปะลาวที่วัด "เชียงทอง"
  • เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วังเก่าเจ้าชีวิต
  • นมัสการพระธาตุภูษี ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
  • แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีก่อนกลับไทย

  dloadราคา(เริ่มที่) : 9,000.-

EasyTagCloud v2.8