Menu
A+ A A-

1 item tagged "โชว์หุ่นกระบอกน้ำ"

 • Vietnam

  โปรแกรมเที่ยวเวียดนาม

  vn 01ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์
  4 วัน 3 คืน

  Qatar Airways Logo
  schedule y
  ตลอดกรกฎาคม - กันยายน 2558

  สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก!
  • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
  • เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
  • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
  • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
  • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 13,900.-


  vn 02ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

  Qatar Airways Logo
  schedule y
  06-09 , 13-16 ส.ค. 58
  20-23 , 27-30 ส.ค. 58
  03-06 , 10-13 ก.ย. 58
  17-20 , 24-27 ก.ย. 58

  สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก!

  • ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ”
  • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
  • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
  • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู๊ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 14,900.-


  vn 03เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ กู๋จี
  3 วัน 2 คืน

  nsb logo
  schedule y
  4 - 6 ธันวาคม  58

  สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก..!

  • เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่
  • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม (ชมบริเวณภายนอก)
  • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
  • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 10,900.-


  vn 04เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง
  นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

  nsb logo
  schedule y
  04 – 07 , 10 – 13 ธ.ค. 58
  17 – 20 ธ.ค. 58

  สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก..!

  • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
  • เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
  • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
  • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
  • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 11,900.-

EasyTagCloud v2.8