Menu
A+ A A-

2 items tagged "เที่ยวอุดร"

 • North Eastern

  isan tour 1ทัวร์อุดร - หนองคาย 3วัน 2คืน
  TH flag
  schedule y
  ออกเดินทางทุกวัน..
  ติดต่อสอบถามแพ็กเกจนี้..คลิก!
  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
  • สัมผัสตำนาน "ผีจ้างหนัง" ป่าคำชะโนด
  • กราบสักการะหลวงพ่อใส วัดโพธิ์ชัย
  • ชมสถาปัตยกรรมประยุกต์แฝงคติธรรม "ศาลาแก้วกู่"
  • อิ่ม อร่อย เมนูอาหารเวียตนามเลื่องชื่อ
  • นมัสการและไหว้พระที่วัดป่าภูก้อน
  • ชมวิวมุมสูง 2 ฝั่งไทย-ลาว ณ วัดผาตากเสื้อ
  • สักการะพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมี "วัดป่าบ้านค้อ"

  dloadราคา(เริ่มที่) : 3,900.-

  isan tour 3เที่ยวบ้านเชียง - คำชะโนด ไปเช้าเย็นกลับ TH flag
  schedule y
  ออกเดินทางทุกวัน..
  ติดต่อสอบถามแพ็กเกจนี้..คลิก!
  • นมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุดรฯ ที่ศาลเจ้า ปู่-ย่า
  • จิบ ชา กาแฟผ่อนคลายอิริยาบทที่ ชาผิงอัน
  • เยี่ยมชมมรดกโลก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
  • อิ่ม อร่อยกับเมนูอาหารอีสาน "พาข้าว" รสแซ่บ!
  • เยี่ยมชม "วังนาคินทร์" สัมผัสตำนานป่าคำชะโนด
  • ช้อบปิ้งสินค้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน "ตลาดผ้านาข่า"

  dloadราคา(เริ่มที่) : 2,199.-

  isan tour 4ทัวร์อุดร - เวียงจันทน์ ไปเช้าเย็นกลับ TH Lao
  schedule y
  ออกเดินทางตลอดทั้งปี
  สอบถามแพ็กเกจนี้..คลิก..!
  • ออกเดินทางจาก จ.อุดรฯ โดยรถตู้ VIP
  • เยือนนครหลวงแห่งอาณาจักรล้านช้าง เวียงจันทน์
  • นมัสการพระบรมสารีริธาตุ พระธาตุหลวง
  • เยี่ยมชมอนุสาวรีย์ประตูชัย และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  • แวะกราบไห้วเจ้าแม่หลักเมือง
  • เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากประเทศเพื่อนบ้าน

  dloadราคา(เริ่มที่) : 2,400.-


  isan tour 5
  ทัวร์อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์
  3 วัน 2 คืน
  TH Lao
  schedule y
  ออกเดินทางตลอดทั้งปี
  สอบถามแพ็กเกจทัวร์นี้..คลิก!
  • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
  • ตามรอยเมืองพระยานาค ป่าคำชะโนด
  • ชมและเลือกซื้อหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน หมู่บ้านนาข่า
  • กราบนมัสการหลวงตา มหาบัว วัดป่าบ้านตาด
  • นมัสการเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ
  • กราบสักการะรอยพระพุทธบาทบัวบก
  • เยี่บมชมวัดป่าภูก้อน Dream Destination เมืองไทย
  • แวะชมพระธาตุหลวง-ประตูชัย-วัดศรีเมือง-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว สปป.ลาว

  dloadราคา(เริ่มที่) : 3,900.-

 • north eastern page-2

  isan tour 6เที่ยวเชียงคาน - หนองคาย - เวียงจันทน์
  3วัน 2คืน

  TH Lao
  schedule y
  ออกเดินทางทุกวัน..
  ติดต่อสอบถามแพ็กเกจนี้..คลิก!
  • สักการะพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมี "วัดป่าบ้านค้อ"
  • ชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณหินโดนสาวเอ้
  • นมัสการและไหว้พระ” พระพุทธ ไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี
  • เข้าพักที่เชียงคาน ชมถนนคนเดิน เชียงคานยามค่ำคืน
  • ชมทะเลหมอก ที่ภูทอก - แก่งคุดคู้
  • สัมผัสเกล็ดพญานาคริมโขงที่ "วัดผาตากเสื้อ"
  • ชมความแปลกตาที่ "อุทยานเทวลัย" หรือ "วัดแขก"
  • สักการะพระธาตุหลวง และเยี่ยมชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว แล้วแวะนมัสการ "วัดศรีเมือง"
  • ซื้อผ้าพื้นเมืองสวยงาม "ตลาดผ้านาข่า"

  dloadราคา(เริ่มที่) : 3,900.-

  isan tour 7เที่ยวเมืองอุดรฯ เต็มวัน TH flag
  schedule y
  ออกเดินทางทุกวัน..
  ติดต่อสอบถามแพ็กเกจนี้..คลิก!
  • นมัสการรอยพระพุทธบาท ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
  • สัมผัสตำนานรัก พื้นบ้านอันยิ่งใหญ่นางอุษาและท้าวบารส หินโนนสาวเอ้
  • เยี่ยมความงดงามและนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ณ วัดป่าภูก้อน

  dloadราคา(เริ่มที่) : 1,599.-

  isan tour 8ทัวร์เวียงจันทน์ - วังเวียง  2วัน 1คืน laos flag
  schedule y
  ออกเดินทางตลอดทั้งปี
  สอบถามแพ็กเกจนี้..คลิก..!
  • นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ณ วัดศรีเมือง
  • ชมประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงาม ภายในถ้ำจัง
  • นมัสการพระธาตุหลวง พระธาตุที่ใหญ่ที่สุดของลาว
  • เยี่ยมชม พิพิธภัฑณ์หอพระแก้ว
  • เที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย
  • อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารลาว นานาชนิด
  • แวะเลือกซื้อสินค้านาๆ ชนิดที่ ตลาดเช้า
  • บริการตรวจสุขภาพฟรี!.. ที่สถาบันแพทย์จีนพร้อมเลือกซื้อ "บัวหิมะ"
  • แวะช้อปสินค้าปลอดภาษีก่อนกลับ

  dloadราคา(เริ่มที่) : 4,600.-


  isan tour 9
  ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน
  laos flag
  schedule y
  ออกเดินทางตลอดทั้งปี
  สอบถามแพ็กเกจทัวร์นี้..คลิก!
  • ซิติ้ทัวร์ตะลอนเที่ยวชมเมืองหลวงเวียงจันทน์
  • นมัสการพระธาตุหลวงสีทองอร่ามตา สัญลักษณ์ประจำชาติลาว
  • เที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย
  • เยี่ยมชม พิพิธภัฑณ์หอพระแก้ว ที่ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
  • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาที่ วัดสีสะเกด
  • เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมายที่ ตลาดจีน
  • อิสระพักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยายกาศยามค่ำคืนในตัวเมืองเวียงจันทน์
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้าวไกรสร วีรบุรุษผู้กอบกู้ประเทศลาว
  • นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ณ วัดศรีเมือง
  • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีก่อนกลับ

  dloadราคา(เริ่มที่) : 3,700.-


  isan tour 10
  ทัวร์หลวงพระบาง - เวียงจันทน์
  3 วัน 2 คืน
  laos flag
  schedule y
  ออกเดินทางตลอดทั้งปี
  สอบถามแพ็กเกจทัวร์นี้..คลิก!
  • เยี่ยมชมเมืองมรดกโลก "หลวงพระบาง" เมืองหลวงเก่าของลาว
  • เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว
  • สัมผัสบรรยากาศยามคำคืนของหลวงพระบาง
  • ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง
  • นมัสการพระธาตุหมากโม ณ วัดวิชุนนะราช
  • ชมศิลปะล้านช้างภายในวัด "แสนสุขาราม"
  • ชื่นชมความงดงามและศิลปะลาวที่วัด "เชียงทอง"
  • เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วังเก่าเจ้าชีวิต
  • นมัสการพระธาตุภูษี ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
  • แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีก่อนกลับไทย

  dloadราคา(เริ่มที่) : 9,000.-

EasyTagCloud v2.8