Menu
A+ A A-

2 items tagged "ทัวร์ญี่ปุ่น"

 • Japan Tours

  เที่ยวญี่ปุ่นราคาประหยัด

  japan banner 010SUPER PRO TOKYO-OSAKA PLUS
  6 วัน 3 คืน

  jp flag
  schedule y
  07 – 12, 11 – 16, 12 – 17 ส.ค. 58
  21 – 26 ส.ค., 28 ส.ค. – 02 ก.ย. 58
  04 – 09, 25 – 30 ก.ย. 58
  09 - 14, 16 – 21 ต.ค. 58
  27 ต.ค – 01 พ.ย. , 30 ต.ค – 04 พ.ย. 58
  20 – 25, 21 – 26, 22 – 27, 23 – 28 ต.ค. 58

  • สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่
  • “Harry Potter and the Forbidden Journey™ in 4K3D” สาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ควรพลาด
  • ไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ
  • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
  • เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต
  • ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียว
  • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลาย
  • บินสบาย ๆ กับแอร์เอเชีย พร้อมเสริฟ์อาหารร้อนบนเครื่อง
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 34,900.-


  japan banner 011SUPER PRO TOKYO-TAKAYAMA
  6 วัน 3 คืน
  AirAsia X Logo
  schedule y

  10 – 15, 24 – 29 ก.ค. 58
  31 ก.ค. – 05 ส.ค. 58
  07 – 12, 11 – 16 ส.ค. 58
  12 – 17, 21 – 26 ส.ค. 58
  28 ส.ค. – 02 ก.ย 58
  04 – 09, 25 – 30 ก.ย 58
  09 – 14 ต.ค. 58
  16 – 21, 20 – 25 ต.ค. 58
  21 – 26, 22 – 27, 23 – 28 ต.ค. 58
  27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 58
  30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 58
  • เที่ยวชมเมืองเก่าที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองเอโดะน้อย ณ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ
  • เที่ยวชม ปราสาทมัทสึโมโต้ ซึ่งมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
  • เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่อดัง ณ เมืองชิราคาว่าโกะ ที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืม
  • เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า
  • ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต ห้างจัสโก้อิออน ย่านชินไซบาชิ
  • อาบน้ำแร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าสไตล์ญี่ปุ่น [ออนเซน]
  • บินสบายกับแอร์เอเชีย รวมน.น.กระเป๋าไม่เกิน 20 Kg. พร้อมเสริฟ์อาหารร้อนบนเครื่อง
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 33,900.-


  japan banner 1HITACHI FLOWER IN AUTUMN

  6 วัน 4 คืน

  ThaiAirways logo
  schedule y

  ตลอดเดือน ตุลาคม 2558
  02 – 07, 09 – 14 ต.ค. 58
  13 – 18, 16 – 21 ต.ค. 58

  • ชมความสวยงามของต้นโคเชียสีแดงและดอกคอสมอส ณ สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค
  • เที่ยวน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยเป็นที่สามของญี่ปุ่น น้ำตกฟุคุโรดะ
  • ชมความสวยงามของมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ศาลเจ้าโทโชกุ [เมืองนิกโก้]
  • เที่ยวชมเมืองเก่าที่จำลองบรรยากาศสมัยเอโดะ ณ เอโดะวันเดอร์แลนด์
  • นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมชื่อดังแห่งโตเกียว ณ วัดอาซากุซะ
  • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ
  • เดินเล่นเพลิดเพลินที่ โตเกียวสกายทรี
  • อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
  • หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 42,900.-


  japan banner 012

  SUPER PRO TOKYO LAVENDER
  6 วัน 3 คืน

  AirAsia X Logo
  schedule y
  07 – 12, 08 – 13, 11 – 16, 12 – 17 ส.ค. 58
  26 – 31 ส.ค., 02 – 07, 09 – 14 ก.ย. 58
  30 ก.ย. – 05 ต.ค. 58
  07 – 12, 14 – 19, 16 – 21 ต.ค. 58
  28 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 58
  30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 58
  21 – 26, 22 – 27, 23 – 28 ตุ.ค. 58

  • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ พร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่
  • นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังทั้งวัดอาซากุซะ และ วัดนาริตะ
  • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน
  • อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์
  • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
  • บินกับแอร์เอเชีย น.น.กระเป๋าไม่เกิน 20 Kg. พร้อมเสริฟ์อาหารร้อนบนเครื่อง
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 29,900.-

 • Japan Tours Page-2

  แพคเกจเที่ยวญี่ปุ่นหลากหลายเส้นทาง

  japan banner 2WOW!! TOKYO LAVENDER

  6 วัน 3 คืน

  AirAsia X Logo
  schedule y
  24 – 29 มิ.ย. 58
  01 – 06, 08 – 13 ก.ค. 58
  15 - 20 , 22 – 27 ก.ค. 58
  29 ก.ค. – 03 ส.ค. 58
  31 ก.ค. – 05 ส.ค. 58

  สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก!
  • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ชมความสวยงามและเพลิดเพลินกับความหอมของดอกลาเวนเดอร์
  • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ
  • พร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่
  • นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังทั้งวัดอาซากุซะ และ วัดนาริตะ
  • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน
  • อิสระวันฟรีเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์
  • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
  • บินสบายๆ กับแอร์เอเชีย นน.กระเป๋า 20 กิโล พร้อมเสริฟ์อาหารร้อนบนเครื่อง
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 29,900.-


  japan banner 3SUPER PRO TOKYO-OSAKA PLUS
  HARRY POTTER 6 วัน 3 คืน

  AirAsia X Logo
  schedule y
  07 – 12, 11 – 16, 12 – 17 ส.ค.
  21 – 26 ส.ค., 28 ส.ค. – 02 ก.ย.
  04 – 09, 25 – 30 ก.ย.
  09 - 14, 16 – 21 ต.ค
  27 ต.ค – 01 พ.ย., 30 ต.ค – 04 พ.ย
  20 – 25, 21 – 26 ต.ค.
  22 – 27, 23 – 28 ต.ค.

  สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก!
  • [การันตีตั๋วเข้าโซนแฮรี่พอร์ตเตอร์ – ให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองพ่อมดอย่างจุใจ!!]
  • สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
  • พร้อมสนุกกับ“Harry Potter and the Forbidden Journey™ in 4K3D”
  • เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ
  • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต
  • ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียว ย่านชินจูกุ และโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ
  • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 34,900.-


  japan banner 4SSPECIAL GOOD MORNING

  TOKYO-NAGOYA 5 วัน 4 คืน

  Japan Airlines logo
  schedule y
  27 – 31 สิงหาคม 2558

  สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก..!
  • เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ
  • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ดื่มน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากการละลายของหิมะของภูเขาไฟฟูจิ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก
  • เพลินกับการช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียว ย่านชินจูกุ
  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมชื่อดังในเมืองนาโกย่า
  • อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่ใจกลางเมืองนาโกย่า
  • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 29,900.-


  japan banner 5


  SUPER PRO TAKAYAMA-TOKYO
  7 วัน 5 คืน

  AirAsia X Logo
  schedule y
  06 – 12, 13 – 19 ต.ค. 58
  20 – 26, 21 – 27, 22 – 28 ต.ค. 58


  สอบถามแพ็กเกจทัวร์..คลิก!
  • เที่ยวเมืองหลวงเก่า สัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เมืองเกียวโต
  • เดินเล่นชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก
  • เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นชมชิมของฝากย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
  • เที่ยวชมปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
  • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังขึ้นชื่อทั้ง วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ
  • ช้อปปิ้งอย่างจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ ชินจูกุ,เอ้าต์เล็ท, จัสโก้อิออน
  • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า
  dload

  ราคา(เริ่มที่) : 46,900.-

EasyTagCloud v2.8